Zarządzanie talentami a budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w przedsiębiorstwie

Monika Kampioni-Zawadka

Abstract

This article discusses the concept of talent management and the theme of building an image of a good employer in the labour market through the use of personnel marketing, a psychological contract, and an employee value proposition. The study emphasizes the difficulty in finding talents by employers which leads to fighting for talent. This article aims to identify the problems associated with attracting and maintaining talent and the influence of talent management on building the image of a good employer. The author conducted the survey to verify the hypothesis of whether the influence of talent management builds up the image of the employer of choice. The survey was carried out on a potential employer branding target group
Author Monika Kampioni-Zawadka (WZ / KZAZP)
Monika Kampioni-Zawadka,,
- KZAZP
Other language title versionsTalent Management and Building an Image of Being a Good Employer in the Business
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol60
No3
Pages49-62
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishemployer branding, zarządzanie talentami, marketing personalny, kontrakt psychologiczny
Keywords in Englishemployer branding, talent management, personnel marketing, psychological contract
Abstract in PolishArtykuł zawiera omówienie koncepcji zarządzania talentami, a także porusza tematykę budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy z wykorzystaniem marketingu personalnego, kontraktu psychologicznego i wskaźnika atrakcyjności pracodawcy EVP (Employee Value Proposition). W opracowaniu podkreślono trudność w znalezieniu przez pracodawców utalentowanych pracowników i związaną z tym walkę o talenty. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację aktualnych problemów z pozyskiwaniem i utrzymywaniem talentów, a także analizę wpływu zarządzania talentami na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Aby zweryfikować postawioną hipotezę, że działania związane z zarządzaniem talentami wpływają na budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru i stanowią jego element, przeprowadzono badanie ankietowe wśród potencjalnych adresatów działań wizerunkowych przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy i zarządzania talentami.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTalent jako czynnik sukcesu organizacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?