Informacyjny imperatyw rozwoju przedsiębiorstwa

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The article addresses the notion of the importance of information in the decision making process. It deals with strategic decisions related to the development and the behavior towards the environmental agents. The theory of decision and strategic marketing had been used as the theoretical basis. The aim of the article is to perform a comparative analysis by means of theoretical and practical solutions in the area of strategic choice enhancement.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsInformation Imperative of the Development of the Company
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 [CD]
Pages401-410
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishimperatyw, rozwój przedsiębiorstwa
Abstract in PolishTreść artykułu nawiązuje do znaczenia informacji w procesie podejmowania decyzji. Dotyczy decyzji strategicznych w zakresie rozwoju i zachowania względem podmiotów w otoczeniu. Ramy teoretyczne przyjęte w opracowaniu to teoria decyzji i zarządzania strategicznego. Celem opracowania jest analiza porównawcza z wykorzystaniem rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych w zakresie informacyjnego wspomagania wyborów strategicznych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CDMarketing_i_Rynek_4_2017_poprawiony.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?