Occupational Segregation on the Polish Labaur Market in the Years 2004-2014

Baha Kalinowska-Sufinowicz , Wiktoria Domagała

Abstract

The article undertakes the issue of the occupational segregation on the Polish labour market in the years 1994–2014. At the beginning, the analysis focuses on the main theoretical aspects of discussed phenomenon, including theories of economic discrimination against women. Secondly, the article shows the statistical and economic analysis of both dimensions of the occupational segregation: the vertical and the horizontal one, in the context of the Polish labour market in research period. Next, it shows the occupational segregation in the light of public opinion polls. In conclusion, the main aims of the paper and research hypotheses are verified within conducted analysis.
Author Baha Kalinowska-Sufinowicz (WE / KMiBR)
Baha Kalinowska-Sufinowicz,,
- KMiBR
, Wiktoria Domagała (WE / KMiBR)
Wiktoria Domagała,,
- KMiBR
Other language title versionsZjawisko segregacji zawodowej na polskim rynku pracy w latach 2004-2014
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2016
No99
Pages257-274
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsegregacja zawodowa; rynek pracy; kobiety; płeć
Keywords in Englishsegregation; labour market; women; sex
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zjawiska segregacji zawodowej na polskim rynku pracy w latach 2004–2014. Przyjęto hipotezę badawczą o tym, że struktura zatrudnienia na polskim rynku pracy w badanym okresie cechowała się występowaniem poziomej i pionowej segregacji zawodowej kobiet i mężczyzn. Ponadto, występowanie tych zjawisk miało charakter długoterminowy i stosunkowo stabilny. Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej kolejności przedstawiono ideę i rozwój teorii segregacji zawodowej (w ujęciu poziomym i pionowym). Następnie dokonano analizy i oceny polskiego rynku pracy ze wskazaniem na przejawy występowania poziomej segregacji zawodowej w oparciu o dane statystyczne dotyczące poziomu i struktury pracujących według płci i sekcji PKD. Zbadano również i oceniono poziom i strukturę zatrudnienia według płci i grup zawodowych w aspekcie występowania zjawiska pionowej segregacji zawodowej. W dalszej części rozważania rozszerzono o wyniki badań opinii społecznej oraz zaprezentowano wnioski.
URL http://www.ltn.lodz.pl/images/pdf/spe_99_streszczenia.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?