Wyniki badań poziomu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie europejskich postępowań sądowych

Lucyna Łuczak-Noworolnik , Szymon Mamrot

Abstract

In the article various aspects of European court proceedings have been discussed, including legal context and research results with regard to the surveys which were conducted among Polish entrepreneurs. The discussion of the results was divided into three points dedicated to the entrepreneurs who cooperated with international counterpart, entrepreneurs who didn't cooperate with international counterpart and both of these two groups. The main goal of indicated research was defining the level of knowledge of Polish entrepreneurs in cross-border court proceedings.
Autor Lucyna Łuczak-Noworolnik
Lucyna Łuczak-Noworolnik
-
, Szymon Mamrot ()
Szymon Mamrot
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inne wersje tytułuResearch Results of the Level of the Knowledge of Polish Entrepreneurs About European Litigation
Tytuł czasopisma/seriiStudia Europejskie, ISSN 1428-149X, (B 12 pkt)
Rok wydania2016
Nr2
Paginacja127-140
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimtransgraniczne postępowanie sądowe, europejski nakaz zapłaty, roszczenie pieniężne
Słowa kluczowe w języku angielskimCross-Border Court Proceedings, European Payment Order, Claim for Payment
Streszczenie w języku polskimW ramach prac badawczych poddano analizie poziom wiedzy polskich przedsiębiorców na temat sposobów rozwiązywania problemów prawnych wynikających ze współpracy z nierzetelnymi kontrahentami zagranicznymi przez ankietę pn.: "Kwestionariusz dla polskich przedsiębiorców na temat transgranicznej współpracy w UE oraz sporów prawnych". Do przeprowadzenia badania zastosowano dwie różne techniki badawcze - ankietę audytoryjną oraz badania ankietowe internetowe (CAWI). Badania w formie ankiet audytoryjnych prowadzono podczas warsztatów dla przedsiębiorców dotyczących transgranicznych sporów prawnych. Każdorazowo po zakończeniu warsztatu proszono uczestników o wypełnienie kwestionariuszy. Prowadzący warsztaty przedstawiali cel prowadzonych badań oraz tłumaczyli sposób wypełnienia kwestionariusza. Drugą zastosowaną techniką badawczą było badanie CAWI. W tym celu udostępniono ankietę elektroniczną. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągniecie ogólnych wniosków dotyczących badanej tematyki, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków prawa.
URL https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2016_luczak.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?