Wyniki badań poziomu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie europejskich postępowań sądowych

Lucyna Łuczak-Noworolnik , Szymon Mamrot

Abstract

In the article various aspects of European court proceedings have been discussed, including legal context and research results with regard to the surveys which were conducted among Polish entrepreneurs. The discussion of the results was divided into three points dedicated to the entrepreneurs who cooperated with international counterpart, entrepreneurs who didn't cooperate with international counterpart and both of these two groups. The main goal of indicated research was defining the level of knowledge of Polish entrepreneurs in cross-border court proceedings.
Author Lucyna Łuczak-Noworolnik
Lucyna Łuczak-Noworolnik,,
-
, Szymon Mamrot (UEP)
Szymon Mamrot,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsResearch Results of the Level of the Knowledge of Polish Entrepreneurs About European Litigation
Journal seriesStudia Europejskie, ISSN 1428-149X, (B 12 pkt)
Issue year2016
No2
Pages127-140
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtransgraniczne postępowanie sądowe, europejski nakaz zapłaty, roszczenie pieniężne
Keywords in EnglishCross-Border Court Proceedings, European Payment Order, Claim for Payment
Abstract in PolishW ramach prac badawczych poddano analizie poziom wiedzy polskich przedsiębiorców na temat sposobów rozwiązywania problemów prawnych wynikających ze współpracy z nierzetelnymi kontrahentami zagranicznymi przez ankietę pn.: "Kwestionariusz dla polskich przedsiębiorców na temat transgranicznej współpracy w UE oraz sporów prawnych". Do przeprowadzenia badania zastosowano dwie różne techniki badawcze - ankietę audytoryjną oraz badania ankietowe internetowe (CAWI). Badania w formie ankiet audytoryjnych prowadzono podczas warsztatów dla przedsiębiorców dotyczących transgranicznych sporów prawnych. Każdorazowo po zakończeniu warsztatu proszono uczestników o wypełnienie kwestionariuszy. Prowadzący warsztaty przedstawiali cel prowadzonych badań oraz tłumaczyli sposób wypełnienia kwestionariusza. Drugą zastosowaną techniką badawczą było badanie CAWI. W tym celu udostępniono ankietę elektroniczną. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągniecie ogólnych wniosków dotyczących badanej tematyki, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków prawa.
URL https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2016_luczak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?