Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study

Ida Musiałkowska , Piotr Idczak

Abstract

The JESSICA initiative introduced under the EU Cohesion Policy as revolving instrument, aimed at the regeneration processes and sustainable development of the cities. One of its main assumptions was to increase efficiency and effectiveness of the projects supported by JESSICA. The paper aims to identify whether all the projects implemented in Poland in the years 2007-2015 bring revenue and whether there is a relationship between the amount of the JESSICA loans/projects and the legal form of beneficiaries. The Polish case study based on the analysis of all the projects implemented in the five regions reveals that not all the projects bring revenues from their main operations. The legal form of a beneficiary plays also an important role with regard to the size of the loan/the value of the projects and determines a type of the results (economic, social) achieved by the projects. Thus, the recommendations for policy-makers responsible for the implementation of JESSICA 2 can be formulated.
Author Ida Musiałkowska (WGM / KE)
Ida Musiałkowska,,
- Department of European Studies
, Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
Other language title versionsCzy inicjatywa JESSICA jest instrumentem zwrotnym? Przykład Polski
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No536
Pages143-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishJESSICA, rewitalizacja, projekty generujące przychód, polityka spójności, Polska
Keywords in EnglishJESSICA, regeneration, revenue-generating projects, cohesion policy, Poland
Abstract in PolishJESSICA została zainicjowana przez Komisję Europejską wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako instrument finansowania zwrotnego mający wspomóc procesy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Jednym z jej podstawowych założeń było podniesienie skuteczności i efektywności wspieranych projektów. Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie, czy projekty realizowane w Polsce w latach 2007-2015 generują przychody i czy istnieje zależność pomiędzy wartością pożyczki/projektu JESSICA a formą prawną beneficjentów projektów. Analiza, która objęła wszystkie projekty zrealizowane w pięciu polskich regionach, pozwala stwierdzić, że nie wszystkie projekty generują przychody z podstawowej działalności. Forma prawna beneficjentów ma znaczenie w odniesieniu do wartość pożyczki/projektu i wpływa na rodzaj osiąganych w projektach rezultatów (ekonomicznych, społecznych). Analiza pozwala na sformułowanie rekomendacji dla praktyki w zakresie wdrażania kolejnej generacji inicjatywy – JESSICA 2.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.536.13
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109385/edition/61927/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNTQ
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?