Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju - uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Abstract

Against the background of criticism of economics, poor as they cope with contemporary challenges, too little openness to mainstream economics and heterodox positions to other disciplines and methodological pluralism demands and grow-more needs of its opening up to the achievements of other sciences, has been presented in the articlely selected proposals to improve the dialogue and overcoming barriers in terms of explaining the mechanism of integrated development. The need for integration as in-intake grid discipline, and in a multi-disciplinary constitutes a difficult challenge for the scientific community in the field of social sciences. Among the proposals in accordance teaming were selected positions: T. Borys, M.G. Woźniak, E. Ostrom, R. Domański. They were embedded in the context of in-inspiration flowing from the output of the new institutional economics, flipped on the concept of the common good of the newly emerging economies and sustainable development.
Autor Małgorzata Słodowa-Hełpa (WE / KMiBR)
Małgorzata Słodowa-Hełpa
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuThe Interdisciplinary Nature of the New Paradigm of Development - Considerations and Proposals for Improving the Dialogue
Tytuł czasopisma/seriiNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr41
Paginacja67-92
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.25
Słowa kluczowe w języku polskimInterdyscyplinarność, Rozwój zrównoważony, Nowa ekonomia, Metodologia ekonomii, Ekonomia rozwoju, Dobro wspólne
Słowa kluczowe w języku angielskimInterdisciplinarity, Sustainable development, New economy, Economic methodology, Development economist, Common good
Streszczenie w języku polskimNa tle krytyki ekonomii, słabo radzącej sobie z współczesnymi wyzwaniami, zbyt małej otwartości ekonomii głównego nurtu na stanowiska heterodoksyjne oraz na inne dyscypliny naukowe oraz postulatów dotyczących pluralizmu metodologicznego i rosnącej potrzeby jej otwierania się na dorobek innych nauk, w artykule przedstawione zostały wybrane propozycje usprawnienia dialogu oraz przełamywania barier w zakresie wyjaśniania mechanizmu zintegrowanego rozwoju. Ta niezbędna integracja tak wewnątrz dyscypliny, jak i w skali interdyscyplinarnej stanowi bowiem trudne wyzwanie dla środowiska naukowego w dziedzinie nauk społecznych. Spośród propozycji zgodnego połączenia sił wybrane zostały stanowiska: T. Borysa, M.G. Woźniaka, E. Ostrom i R. Domańskiego. Osadzone one zostały w kontekście inspiracji wypływających z dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, odkrywanej na nowo koncepcji dobra wspólnego oraz rodzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*18 (2020-08-01)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruGospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?