Współpraca w ramach "wspólnego przedsięwzięcia" - wybrane problemy podatkowe

Agnieszka Sobiech

Abstract

The income tax acts regulate taxation of different form of cooperation if they are a source of tax revenue. Both the Natural Persons' Tax Act and the Companies Tax Act distinguish "joint undertaking" from others form cooperation, especially from different types of partnerships. Entrepreneurs may conclude agreements on implementation of joint projects. They may use a form of silent partnership agreement, consortium agreement or European Economic Interest Group. This paper indicates the most important tax problems, particularly on the ground of the income tax, the VAT tax and the acts in civil law tax.
Author Agnieszka Sobiech (JM / )
Agnieszka Sobiech,,
-
Other language title versionsCooperation in the "Joint Undertaking" Form - Selected Tax Issues
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (83), Cz. 1
Pages129-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółka cicha, konsorcjum, EZIG, opodatkowanie
Keywords in Englishjoint undertaking, silent partnership, consortium, EEIG, taxation
Abstract in PolishUstawy o podatkach dochodowych regulują kwestię opodatkowania różnych form współpracy, które mogą być źródłem przychodów podatkowych. W ustawach tych wyróżniono "wspólne przedsięwzięcia" jako odrębny (np. od spółek osobowych czy kapitałowych) sposób współdziałania. Realizacja wspólnych przedsięwzięć może przybierać różne formy, na przykład umów spółek cichych, konsorcjów czy Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono skutki podatkowe takiej współpracy w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/1-12
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz1-129.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-11)
Additional fields
Tytuł numeruOpodatkowanie przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?