Role i aktywności konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności

Anna Rogala

Abstract

The aim of the following paper was the analysis of the impact of technological and social changes on consumers’ roles performed today in marketing communications. They are: recipients, content selectors, opinion leaders, brokers, but also the co-creators and senders of messages. Partial results of the research in the form of direct structured interviews regarding consumers’ information and communication activities on the food market were presented. It is agreed that consumers feel overwhelmed with marketing messages. However, they declare being able to select those that they need in order to make purchase decisions. In the decision making process they refer to family, friends and experts’ opinions. They also declare that they can verify the credibility of the information received.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No414
Pages61-73
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa, społeczeństwo sieci, konsument
Keywords in Englishmarketing communications, network society, consumer
Abstract in PolishCelem artykułu była analiza wpływu zmian technologicznych i społecznych na role pełnione współcześnie w komunikacji marketingowej przez konsumentów. Występują oni w procesie zarówno jako adresaci, selekcjonerzy treści, liderzy opinii, brokerzy, jak i współtwórcy czy nadawcy przekazów. Zaprezentowano częściowe wyniki badań w postaci bezpośrednich wywiadów ustrukturowanych, dotyczących aktywności informacyjnej i komunikacyjnej konsumentów na rynku żywności. Ustalono, że czują się oni przytłoczeni nadmiarem komunikatów o charakterze marketingowym, jednak uważają, iż dobrze radzą sobie z wyborem tych, które są im niezbędne do podejmowania decyzji. W procesie decyzyjnym odwołują się do opinii rodziny, znajomych i ekspertów. Deklarują również, że potrafią weryfikować wiarygodność otrzymywanych informacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.414.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/33769/Rogala_Role_i_Aktywnosci_Konsumentow_w_Spoleczesntwie_Sieciowym_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruKonsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?