Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of this study is to determine the impact of instruments of the common agricultural policy (CAP) on the sustainable development of agriculture in areas with different resource conditions in the Wielkopolska region. The article hypothesizes that farmers from areas with favourable agricultural resource conditions more often obtained EU funds for pro-effective actions between 2004 and 2012 than farmers from areas with worse agricultural resource conditions. However, farmers from areas with worse agricultural resource conditions obtained more funds from the EU for environmental actions than farmers from areas with favourable agricultural resource conditions. The study has shown that between 2004 and 2012, farms in areas with favourable agricultural resource conditions in Wielkopolska obtained more funds for pro-effective actions than farmers from districts with worse agricultural resource conditions in Wielkopolska. Differences between the amounts of financial resources obtained by individual farmers in areas with different agricultural resource conditions for environmental activities were insignificant. Therefore, only the first part of the hypothesis set forth in this article is accepted.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe European Union's (EU) Agricultural Policy and the Sustainable Development of Agriculture in the Wielkopolska Region
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages283-294
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrolnictwo, zrównoważony rozwój regionalny, zasoby, Wielkopolska
Keywords in Englishagriculture, sustainable regional development, resources, Wielkopolska
Abstract in PolishCelem opracowania byłookreślenie wpływu instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) na zrównoważony rozwój rolnictwa obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w Wielkopolsce. W artykule postawiono hipotezę, że na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali Wielkopolski, w latach 2004-2012, rolnicy częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań proefektywnościowych, niż rolnicy z obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. Z kolei rolnicy w obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań prośrodowiskowych, niż rolnicy z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. W związku z tym po integracji z UE następowała polaryzacja w stopniu zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa regionu wielkopolskiego. Badania dowiodły, że w latach 2004-2012 gospodarstwa z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w Wielkopolsce korzystały częściej z środków finansowych na działania proefektywnościowe niż rolnicy indywidualni z powiatów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w tym regionie. W przypadku środków finansowych na działania prośrodowiskowe pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w Wielkopolsce, różnice w zakresie wsparcia finansowego z UE były nieznaczne. W związku z tym przyjęto tylko pierwszą część hipotezy opracowania.
DOIDOI:10.14595/PES/04/020
URL http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/122
Languagepl polski
Score (nominal)1
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 1.0, 08-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?