Determinanty pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w okresie globalnego kryzysu gospodarczego 2009 roku i po jego wystąpieniu

Marlena Dzikowska , Marian Gorynia , Barbara Jankowska

Abstract

The aim of this paper is to present the importance of demand conditions, intensity of rivalry in the sector, resource environment conditions, internal cost factors and firm's input competitiveness for the international competitive position of Polish enterprises, particularly in the period of the global economic crisis 2009. Understanding how the economic crisis affects the firm's ability to reinforce its competitiveness, to compete in the market and to survive contributes to the theory of enterprises, but also provides foundations for recommendations both for the entrepreneurs and policy makers. The paper presents five hypotheses that were formulated on the basis of the literature studies in the field of management and international business, as well as empirical data derived from electronic databases and our own empirical research among 701 Polish firms. We used the deductive approach and exploited such analytical methods like descriptive statistics and multiple regression.
Author Marlena Dzikowska (WGM / KKM)
Marlena Dzikowska,,
- Department of International Competitiveness
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsDeterminants of the Competitive Position of a Firm in the Period of the Global Economic Crisis 2009 and Shortly after Its Occurrence
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2016
No4
Pages29-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność przedsiębiorstw, pozycja konkurencyjna firmy, globalny kryzys ekonomiczny
Keywords in Englishcompetitiveness of enterprises, the competitive position of the company, the global economic crisis
Abstract in PolishCelem opracowania jest prezentacja znaczenia czynników popytowych, intensywności rywalizacji w sektorze, zewnętrznych czynników zasobowych, wewnętrznych czynników kosztowych oraz konkurencyjności czynnikowej dla międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, w szczególności w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zrozumienie, jak kryzys gospodarczy wpływa na zdolność przedsiębiorstwa do kształtowania jego konkurencyjności, rywalizacji, przetrwania i rozwoju, stanowi przyczynek do teorii firmy i jednocześnie ma również wartość praktyczną zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak i twórców polityki gospodarczej. W referacie odniesiono się do pięciu hipotez badawczych, które sformułowano w oparciu o wyniki studiów literaturowych z zakresu zarządzania oraz biznesu międzynarodowego, a także dane empiryczne pochodzące z elektronicznych baz danych i własnych, autorskich badań empirycznych wśród ponad 700 firm. Autorzy odwołali się do podejścia dedukcyjnego, a jako metody analityczne zastosowali w głównej mierze statystykę opisową i regresję wieloraką.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?