Interim Management jako forma doskonalenia biznesowego i zawodowego

Beata Skowron-Mielnik , Marta Bądzio

Abstract

Interim management is a concept which meets the development perspective of the entrepreneur and the external manager. The prerequisite for the development of this concept is the dynamic changes in the business environment, the trend to more flexible work and the need to provide quick solutions. The main barrier is the lack of confidence among businesses and the lack of attention interim managers about the quality of services provided. The main factor in its success is to build a relationship of trust and to clarify the effect of the business. The aim of the article is to analyze the determinants of the development of interim management in Poland.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Marta Bądzio
Marta Bądzio,,
-
Other language title versionsInterim Management as a form of Business and Professional Improvement
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2016
No97
Pages449-460
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinterim management, elastyczność zatrudnienia, rozwój zawodowy
Keywords in Englishinterim management, employment flexibility, professional development
Abstract in PolishInterim management jest koncepcją, w której spotyka się perspektywa rozwoju przedsiębiorcy i zewnętrznego menedżera. Przesłanką rozwoju tej koncepcji jest dynamizm zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, trend do uelastyczniania pracy oraz potrzeba uzyskiwania szybkich rozwiązań. Zasadniczą barierą jest brak zaufania ze strony przedsiębiorców i brak dbałości interim managerów o jakość świadczonych usług. Głównym czynnikiem decydującym o jego sukcesie jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i sprecyzowanie efektu biznesowego. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań rozwoju interim management w Polsce.
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/35_po_rec_001_Skowron-Mielnik.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?