Improving User Experience in e-Commerce by Application of Process Mining Techniques

Agata Filipowska , Piotr Kałużny , Michał Skrzypek

Abstract

Nowadays, a lot of attention in e-commerce is paid to improving user experience. Due to a high competition on the market, e-commerce websites must provide services focusing on usability and quality of service. For this purpose they can detect possible problems by using data which represents customer behavior while navigating the website, described by the sequence of actions performed by a customer on the portal. The goal of this article is to propose an approach to apply process mining techniques for mining website logs, to discover user paths and patterns often seen in a website. Patterns retrieved from user’s most frequent browsing behavior are then utilized to analyze usability issues. The paper presents a general model for improving an e-commerce website based on the application of process mining techniques. The findings of the article showcase that it is possible to analyze and improve a website based on results achieved by applying process mining techniques on the web logs the site produces. The usefulness of provided model is proven on logs from a Polish e-commerce portal.
Author Agata Filipowska (WIiGE / KIE)
Agata Filipowska,,
- Department of Information Systems
, Piotr Kałużny (WIiGE / KIE)
Piotr Kałużny,,
- Department of Information Systems
, Michał Skrzypek (WIGE)
Michał Skrzypek,,
- Faculty of Informatics and Electronic Economy
Other language title versionsPoprawa użyteczności stron internetowych w e-commerce poprzez wykorzystanie technik eksploracji procesów
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (0 pkt)
Issue year2019
No33
Pages30-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksploracja sieci, eksploracja procesów, analiza stron internetowych, użyteczność, e-commerce
Keywords in Englishweb mining, process mining, user experience, usability, e-commerce
Abstract in PolishObecnie mnóstwo uwagi w obszarze e-commerce jest przykładane do poprawy szeroko rozumianego doświadczenia użytkownika (ang. user experience). Ze względu na dużą konkurencję na rynku strony internetowe o profilu e-commerce muszą udostępniać usługi skupione na użyteczności i jakości samej usługi. Do osiągnięcia tego celu mogą wykorzystywać analizę zachowań użytkownika, opisanych poprzez sekwencje akcji wykonywanych przez niego na portalu. Celem artykułu jest zaproponowanie podejścia dla zastosowania metod eksploracji procesów w celu analizy logów stron internetowych, aby odkryć ścieżki i wzorce zachowań użytkownika na podstawie interakcji z portalem. Odkryte w ten sposób wzorce mogą zostać użyte do analizy problemów związanych z użytecznością. Artykuł prezentuje ogólny model służący poprawie jakości serwisów internetowych typu e-commerce, bazując na wynikach eksploracji logów. Badania przedstawione w artykule pokazują, iż możliwa jest analiza i poprawa strony internetowej, bazując na rezultatach uzyskanych dzięki zastosowaniu metod eksploracji procesów na logach stron. Aplikacyjny charakter i użyteczność wyników są potwierdzone analizą danych pochodzących z jednego z wiodących portali e-commerce w Polsce.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2019.1.03
URL http://wz.pcz.pl/znwz/files/ZN_nr_33-2019.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?