"Silny" efekt magistrali w modelu niestacjonarnej gospodarki Gale'a z graniczną technologią

Emil Panek

Abstract

This article, in reference to Panek (2013a) presents proof of the "strong" turnpike theorem in the non-stationary Gale economy with changeable technology convergent to some limit technology. In the proof of the theorem assumption, that production processes efficiency in the economy is the lower the more the investment/input structure in such processes differs the optimum, play significant roles. The paper is part of trend of few works of mathematical economics containing proofs of the turnpike theorems in the non-stationary dynamic Neumann-Gale economic models.
Author Emil Panek (WIiGE / KEM)
Emil Panek,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versions"Strong" Turnpike Effect in the Non-Stationary Gale Economy with Limit Technology
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol63
No2
Pages109-121
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishniestacjonarna gospodarka Gale’a z graniczną technologią, ceny von Neumanna, magistrala produkcyjna
Keywords in Englishnon-stationary Gale-type economy with limit technology, von Neumann prices, production turnpike
Abstract in PolishW nawiązaniu do pracy Panek (2013a) prezentujemy dowód "silnego" twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a ze zmienną technologią zbieżną do pewnej technologii granicznej. Przy dowodzie twierdzenia istotną rolę gra założenie, że technologiczna efektywność produkcji w gospodarce maleje w miarę jak struktura produkcji odbiega w niej od struktury optymalnej. Artykuł wpisuje się w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej zawierających dowody twierdzeń o magistrali w dynamicznych modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale'a.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_109-122.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?