Consequences of Russian Embargo for Polish Agricultural Market and Potential Distribution Channels of Polish Food Products Covered by Russian Embargo

Błażej Goliński , Magdalena Komur , Marta Guth

Abstract

The article discuss the assess impact of the Russian embargo on Polish foreign trade in agri-food products and tries to identify possible distribution canals of the products covered by the Russian embargo. Searching for potential purchasers of Polish agricultural products was based on analysis of the balance of trade and food self-sufficiency of Asian, African and American countries. The analysis showed potential regions where Poland can export its products. This countries were divided into groups based on individual products analysis. The analysis was made in 2015 - only a year after introduction of embargo and its purpose is to show Polish producers where they could export their products. The analysis did not take into account the prices and transport costs.
Author Błażej Goliński (UEP)
Błażej Goliński,,
- Poznań University of Economics and Business
, Magdalena Komur (UEP)
Magdalena Komur,,
- Poznań University of Economics and Business
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsKonsekwencje rosyjskiego embarga na polskim rynku rolnym i potencjalnych kanałów dystrybucji polskich produktów spożywczych objętych rosyjskim embargo
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2016
No9
Pages523-537
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishembargo, Unia Europejska, Federacja Rosyjska, import, eksport
Keywords in EnglishEmbargo, European Union, Russian Federation, import, export
Abstract in PolishW artykule starano się określić wpływ rosyjskiego embargo na polski handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi oraz zidentyfikować możliwe kanały zbytu produktów objętych rosyjskim embargo. Szukanie potencjalnych odbiorców polskich produktów żywnościowych było oparte na analizie salda handlu zagranicznego i samowystarczalności krajów azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich. Analiza ta pozwoliła na określenie potencjalnych obszarów, gdzie Polska mogłaby eksportować swoje produkty. Kraje poddane badaniu zostały podzielone na grupy ze względu na analizę poszczególnych produktów rolno-żywnościowych. Analiza została przeprowadzona w 2015 roku - tylko rok po wprowadzeniu embarga, a jej celem głównym było ukazanie polskim producentom, gdzie mogliby eksportować swoje produkty. W badaniu nie brano pod uwagę cen oraz kosztów transportu.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/goli%C5%84ski.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?