Cooperation between Convention Bureaus in Light of Empirical Research

Natalia Latuszek , Monika Dembińska

Abstract

The stakeholders’ cooperation in region (micro level) is recognized the basic source of cities’ competitive advantage in the meetings market. Though the cooperation also occurs between destinations (at the mezzo level), the existing studies rarely present it from this perspective. Cities on the meetings market are represented by specialized organizations, namely convention bureaus (CBs), whose function is to build and develop relations. The article aims to identify the significance of this function in the CBs operation, in face of progressive competitive processes. To achieve the research goal, an internet survey was conducted, addressed to the managers of the convention bureaus. The obtained data has been analyzed applying the Importance-Performance Analysis (IPA) method. The results of the study indicate a low priority for cooperation with other convention bureaus.
Author Natalia Latuszek (WGM / KT)
Natalia Latuszek,,
- Department of Tourism
, Monika Dembińska (WGM / KT)
Monika Dembińska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsWspółpraca jednostek convention bureau w świetle badań empirycznych
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2018
No3
Pages83-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishconvention bureau, rynek spotkań, konkurencyjność, współpraca, miasta
Keywords in Englishconvention bureau, meetings industry, competitiveness, cooperation, cities, destinations
Abstract in PolishWspółpraca interesariuszy w regionie (poziom mikro) uznawana jest za podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej miast na rynku spotkań. Chociaż proces kooperacji zachodzi także między destynacjami (na poziomie mezzo), w istniejących opracowaniach rzadko prezentowany jest z tej perspektywy. Na rynku spotkań miasta reprezentowane są przez wyspecjalizowane jednostki convention bureau, których jedną z funkcji jest budowanie i rozwijanie relacji. Celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia wymienionej funkcji w działalności tych jednostek w obliczu postępujących procesów konkurencyjnych. Dla osiągnięcia celu badawczego przeprowadzona została ankieta internetowa, skierowana do osób zarządzających tymi jednostkami. Uzyskane dane zostały poddane analizie z wykorzystaniem metody IPA (Importance-Performance Analysis). Wyniki badania wskazują na niski priorytet podejmowania współpracy z innymi jednostkami convention bureau.
URL http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br53_09latuszek.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?