M-estymacja w badaniu małych przedsiębiorstw

Grażyna Dehnel , Elżbieta Gołata

Abstract

In many business surveys, sample sizes are large enough to compensate for the presence of outliers, which have a relatively small impact on estimates. However, at low levels of aggregation, the impact of outliers might be significant. Therefore, in the case of a population such as the population of enterprises, the classical approach should be accompanied by methods that resist the occurrence of outliers. To deal with this problem, several alternative technique of estimation, less sensitive to outliers, have been proposed in the statistics literature. In this paper we look at one of them - M-estimation, and compare its usefulness in the small businesses survey.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
Other language title versionsM-estimation in a Small Business Survey
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2016
No1 (949)
Pages5-21
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishregresja odporna, M-estymacja, statystyka przedsiębiorstw, obserwacje odstające
Keywords in Englishrobust regression, M-estimation, business statistics, outliers
Abstract in PolishW wielu badaniach z zakresu statystyki gospodarczej liczebność próby jest na tyle duża, że obserwacje odstające mają stosunkowo niewielki wpływ na wartości szacowanych parametrów. W badaniach prowadzonych na niskim poziomie agregacji w ramach statystyki krótkookresowej obecność obserwacji odstających może być jednak znacząca. Z tego powodu w przypadku populacji takich jak populacja przedsiębiorstw obok podejścia klasycznego w badaniach powinien być uwzględniany nurt metod odpornych na występowanie jednostek nietypowych. W literaturze przedmiotu zaproponowano wiele alternatywnych metod estymacji mniej wrażliwych na wartości odstające. W opracowaniu weryfikacji empirycznej poddano jedną z nich - M-estymację. Celem analizy była ocena jej użyteczności w odniesieniu do badania małych przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2016.0949.0101
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1003/737
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?