Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast w Polsce

Bogdan Sojkin , Szymon Michalak

Abstract

The article presents the results of research carried out in 2016 and 2017 in big Polish cities (Warsaw, Wroclaw, Gdańsk, Poznań, Białystok) regarding the purchasing behaviour of the citizens of these cities, with a special attention paid to shopping in markets. These issues are presented against the background of the trends of development of trade in Poland, with a particular consideration of the number of open air markets for shopping carried out by inhabitants of big Polish cities.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Szymon Michalak (WT / KMP)
Szymon Michalak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsOpen Air Market as the Place of the Purchasing Behaviours of Big Polish Cities' Citizens
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom I
Pages327-339
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzachowania konsumentów, handel, targowiska, determinanty zakupów, sprzedaż detaliczna
Keywords in Englishconsumer behaviour, open air market, shopping in open air market
Abstract in PolishPrzemiany w strukturze, nasyceniu oraz ofercie sieci handlowej w polskich miastach zmieniły w zasadniczym stopniu topografię miejsc i częstotliwość zakupów ich mieszkańców, a tym samym znaczenie dla nabywców. Jednym z formatów handlu detalicznego, który w szczególności w dużych miastach stracił swoje dotychczasowe znaczenie, jest handel targowiskowy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań w zakresie korzystania z targowisk jako miejsc zakupu przez mieszkańców wybranych miast w Polsce (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań i Białystok) przeprowadzonych w latach 2016-2017. W artykule zaprezentowano podstawowe charakterystyki zachowań zakupowych, jak częstotliwość zakupów i ich determinanty z uwzględnieniem płci i wieku mieszkańców.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a179d640-7488-4b8c-a400-fb7c9594336d/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-327-339.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?