Etyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego. Przykład spekulacji surowcami rolnymi

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The paper addresses the issue of agricultural produce speculation on the world's markets. It indicates the occurrence's ethical, social and economic consequences. Moreover, it analyses ethical responsibility of financial markets for the rise in food prices in the context of business' social responsibility, indicating the speculative investment strategies. The article concerns the issue of agricultural produce speculation and suggests the necessity of introducing instruments which would limit the possibilities of unfair practices. It is emphasized that the undertaken activities, valuable as they may seem, are insufficient and unable to prevent further growth of agricultural produce on the world markets
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsEthical Aspects of the Functioning of the Financial Market. Speculation in Agrocultural Commodities
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No210
Pages168-176
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRynki finansowe, Etyka, Produkty rolne
Keywords in EnglishFinancial markets, Ethics, Agricultural products
Abstract in PolishSpołeczne doświadczanie współczesnego kryzysu kieruje uwagę na zasady gospodarowania, poddając pod refleksję etyczną reguły globalnej gospodarki. Zwraca się uwagę na niezbędność rewizji dotychczasowego ładu gospodarczego i społecznego, który nie tylko że nie przyczynił się do rozwiązania problemów współczesnego świata, ale doprowadził do niepokojących zjawisk związanych z pogłębianiem się światowej nierównowagi gospodarczej i podziału dochodów. Uzasadniony jest niepokój, że jesteśmy świadkami oraz uczestnikami niebezpiecznego zwrotu w globalnej gospodarce, gdzie coraz trudniej opanować destrukcyjne tendencje, takie jak: generowanie nierówności prowadzących do niepokojów społecznych, wzmaganie zachowań protekcjonistycznych w gospodarce, grabieżcza polityka wobec zasobów rzadkich, rujnująca chwiejny ekosystem
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/16_05.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?