Wsparcie procesu dydaktycznego grami planszowymi na przykładzie gry "społeczność w działaniu"

Anna Bernatowicz-Małyszko , Zuzanna Rataj

Abstract

This paper discusses the use of board games in supporting the educational process in the constructivist approach. Using the example of the Community in Action board game, it shows how the use of this type of game fits into the classroom formula based on D. Kolb's learning model. The article describes the rules of the game, its technical aspects, the tasks facing the players (learners), and the gameplay. Additionally, it identifies the main contents which are taught through the use of the game with regard to two subjects taught as part of the Social Policy programme at the Poznań University of Economics. Based on a survey conducted among students as well as through participant observation, the authors analyse the effects of using board games as a didactic tool and identify the roles of the teachers who use them in the classroom.
Author Anna Bernatowicz-Małyszko (WE / KSiF)
Anna Bernatowicz-Małyszko,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsSupporting the Educational Process with Board Games Based on the Example of the Community in Action Game
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No5
Pages104-119
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish metodyka nauczania, dydaktyczne gry planszowe, polityka społeczna
Keywords in English teaching methods, educational board games, social policy
Abstract in PolishW artykule omówiono wykorzystanie gier planszowych w celu wsparcia procesu edukacji w ujęciu konstruktywistycznym. Na przykładzie gry planszowej "Społeczność w działaniu" przedstawiono, w jaki sposób wykorzystanie tego typu gier wpisuje się w formułę zajęć opartą na modelu D. Kolba. W artykule opisano zasady gry i jej techniczne aspekty, zadania graczy - osób uczących się, oraz przebieg rozgrywki. Wskazano najważniejsze treści programowe, które przekazywane są w jej trakcie w odniesieniu do dwóch wybranych przedmiotów realizowanych na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów oraz obserwacji uczestniczącej dokonano analizy efektów wykorzystania tego typu narzędzi w dydaktyce oraz określono role, jakie powinien przyjąć wykładowca - osoba prowadząca zajęcia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_bernatowicz_rataj.pdf
Languagepl polski
File
06_bernatowicz_rataj.pdf 1.73 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?