Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych OTC

Magdalena Ankiel , Małgorzata Kosiór

Abstract

Social, demographic and legal conditions, technical and technological progress and globalisation of the world economy mean that the pharmaceutical packaging sector is constantly developing, among others through the implementation of modern material, technological and construction solutions. Participants of the pharmaceutical market (suppliers, pharmacists, consumers patients) expect measurable benefits that will be provided by innovative solutions in the field of unit packaging of OTC drugs such as improving the safety of medicines, improving the process of storage, distribution, and dispatch of medicines or modern design affecting the image of the product/brand. The article presents a theoretical approach to packaging innovation, innovation ranges, and the specificity of innovative solutions in OTC drug packaging. In addition, the results of marketing research on the validity of packaging innovation implementation and the identification of benefits and key determinants of packaging innovation of OTC drugs from the point of view of selected participants of the pharmaceutical market (consumers patients and pharmacists working in pharmacies) are presented.
Autor Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel
- Katedra Marketingu Produktu
, Małgorzata Kosiór
Małgorzata Kosiór
-
Inne wersje tytułuIndicators of Packaging Innovation in the OTC Segment
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr4 (375), tom I
Paginacja5-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimOpakowania, Leki, Innowacje w opakowalnictwie, Rynek farmaceutyczny
Słowa kluczowe w języku angielskimPackaging, Drugs, Innovations in packaging, Pharmaceutical market
Streszczenie w języku polskimUwarunkowania społeczne, demograficzne i prawne, postęp techniczno-technologiczny oraz globalizacja gospodarki światowej sprawiają, iż sektor opakowań farmaceutycznych nieustannie rozwija się m.in. przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Uczestnicy rynku farmaceutycznego (dostawcy, farmaceuci, konsumenci-pacjenci) oczekują wymiernych korzyści, których dostarczą innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań jednostkowych leków OTC, takich jak np. poprawa bezpieczeństwa leków, usprawnienie procesu magazynowania, dystrybucji i ekspedycji leków czy też nowoczesny design wpływający na wizerunek produktu/marki. W artykule zaprezentowano teoretyczne ujęcie innowacji opakowaniowych, zakresy innowacji oraz specyfikę innowacyjnych rozwiązań w opakowaniach leków OTC. Ponadto, przedstawiono wyniki badania marketingowego dotyczącego zasadności wdrażania innowacji opakowaniowych oraz identyfikacji korzyści i kluczowych wyznaczników innowacji opakowaniowych leków OTC z punktu widzenia wybranych uczestników rynku farmaceutycznego (konsumentów-pacjentów oraz farmaceutów pracujących w aptekach).
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-504d104e-fa03-4eb3-a250-b75e3145267d/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-5-16.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?