Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych OTC

Magdalena Ankiel , Małgorzata Kosiór

Abstract

Social, demographic and legal conditions, technical and technological progress and globalisation of the world economy mean that the pharmaceutical packaging sector is constantly developing, among others through the implementation of modern material, technological and construction solutions. Participants of the pharmaceutical market (suppliers, pharmacists, consumers patients) expect measurable benefits that will be provided by innovative solutions in the field of unit packaging of OTC drugs such as improving the safety of medicines, improving the process of storage, distribution, and dispatch of medicines or modern design affecting the image of the product/brand. The article presents a theoretical approach to packaging innovation, innovation ranges, and the specificity of innovative solutions in OTC drug packaging. In addition, the results of marketing research on the validity of packaging innovation implementation and the identification of benefits and key determinants of packaging innovation of OTC drugs from the point of view of selected participants of the pharmaceutical market (consumers patients and pharmacists working in pharmacies) are presented.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Małgorzata Kosiór
Małgorzata Kosiór,,
-
Other language title versionsIndicators of Packaging Innovation in the OTC Segment
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom I
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishOpakowania, Leki, Innowacje w opakowalnictwie, Rynek farmaceutyczny
Keywords in EnglishPackaging, Drugs, Innovations in packaging, Pharmaceutical market
Abstract in PolishUwarunkowania społeczne, demograficzne i prawne, postęp techniczno-technologiczny oraz globalizacja gospodarki światowej sprawiają, iż sektor opakowań farmaceutycznych nieustannie rozwija się m.in. przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Uczestnicy rynku farmaceutycznego (dostawcy, farmaceuci, konsumenci-pacjenci) oczekują wymiernych korzyści, których dostarczą innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań jednostkowych leków OTC, takich jak np. poprawa bezpieczeństwa leków, usprawnienie procesu magazynowania, dystrybucji i ekspedycji leków czy też nowoczesny design wpływający na wizerunek produktu/marki. W artykule zaprezentowano teoretyczne ujęcie innowacji opakowaniowych, zakresy innowacji oraz specyfikę innowacyjnych rozwiązań w opakowaniach leków OTC. Ponadto, przedstawiono wyniki badania marketingowego dotyczącego zasadności wdrażania innowacji opakowaniowych oraz identyfikacji korzyści i kluczowych wyznaczników innowacji opakowaniowych leków OTC z punktu widzenia wybranych uczestników rynku farmaceutycznego (konsumentów-pacjentów oraz farmaceutów pracujących w aptekach).
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-504d104e-fa03-4eb3-a250-b75e3145267d/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-5-16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?