Czy rachunkowość podąża za współczesnymi trendami w zakresie doboru formy prawnej przedsiębiorstw? Kapitał własny spółki komandytowej

Zofia Wierzbińska

Abstract

In recent years the number of limited partnerships has increased rapidly and therefore, there is a need for more information on these entities. Specific issues related to partnerships, including limited partnerships, are not the subject of legal regulations or literature on accountancy. Since limited partnerships possess some characteristics that distinguish them from other entities and which may influence their accounting, filling in this lack will facilitate unifying the rules according to which financial reports of limited partnerships are written. The following article analyses the issue and regulations related to company equity and referring these to the area of limited partnerships. Moreover, the article highlights the biggest problems connected with taking into account operations on company equity in books of limited partnerships and their presentation in financial statements. In the end, the article focuses on recommended solutions to those issues
Author Zofia Wierzbińska (WZ / KR)
Zofia Wierzbińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsDoes Accountancy Follow The Current Trends in Terms of The Proper Choice of Legal Forms for Companies? Equity of A Limited Partnership
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages483-493
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish spółka komandytowa, kapitał własny, wkład wspólnika, wkład do spółki komandytowej, wypłata z zysku spółki komandytowej
Keywords in English limited partnership, equity, shaleholder’s contribution, contribution to limited partnership, profit distribution of limited partnership
Abstract in PolishLiczba spółek komandytowych w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie informacyjne względem tych podmiotów. Zagadnienia specyficzne dla spółek osobowych, w tym spółek komandytowych, nie są tematem regulacji prawnych ani literatury w zakresie rachunkowości. Ponieważ spółki komandytowe mają pewne cechy wyróżniające je na tle innych podmiotów, mogące przekładać się na ich rachunkowość, wypełnienie istniejącej luki pozwoli ujednolicić zasady, według których sporządzane są sprawozdania finansowe spółek komandytowych. W niniejszym artykule dokonano analizy istoty i regulacji związanych z kapitałem własnym i odniesiono te zagadnienia na obszar spółek komandytowych, po czym wskazano najważniejsze problemy związane z ujęciem operacji na kapitale własnym w księgach rachunkowych spółki komandytowej i ich prezentacją w sprawozdaniu finansowych, po czym zaproponowano rozwiązania tych kwestii
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.43
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41134
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?