Idee i wartości spółdzielcze w rozwoju ekonomii społecznej

Waldemar Czternasty

Abstract

The current economic and social problems of countries, regardless of their wealth and political system, such as unemployment, social exclusion and rising costs of social security benefits, create the need to implement the idea of social economy to the economic reality of individual countries. They are related to the protection of socially handicapped, preventing polarization of poverty and other negative economic and social phenomena. Implementation of these ideas involves, as one can assume, development of cooperative form of management. Hence, the aim of this paper is to recognize the impact of cooperatives development, which is reflected in the increasing role of its values and constitutive principles in the practical implementation of social economy ideas and consequently in the development of civil society.
Author Waldemar Czternasty (WE / KMiGŻ)
Waldemar Czternasty,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Ideas and Values of Cooperatives in the Development of Social Economy
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3, Cz. 1
Pages69-83
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspółdzielczość, ekonomia społeczna, strategia Europa 2020
Keywords in Englishcooperatives, social economy, Europe 2020
Abstract in PolishBieżące problemy ekonomiczne i społeczne państw – niezależnie od poziomu zamożności czy systemu politycznego – takie jak bezrobocie, wykluczenie społeczne części społeczeństwa, rosnące koszty świadczeń socjalnych itp., generują potrzebę wdrożenia do rzeczywistości gospodarczej poszczególnych krajów idei ekonomii społecznej. Związane są one z ochroną interesów najsłabszych, zapobieganiem polaryzacji biedy, a także innym negatywnym w sensie ekonomicznym i społecznym zjawiskom. Realizacja tych idei wiąże się, jak można zakładać, z rozwojem spółdzielczej formy gospodarowania. Stąd celem opracowania jest rozpoznanie wpływu rozwoju spółdzielczości odzwierciedlonego we wzroście znaczenia jej wartości oraz konstytutywnych zasad w praktycznym spełnianiu idei ekonomii społecznej, a w konsekwencji kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?