Standaryzacja raportowania niefinansowego​

Joanna Błażyńska

Abstract

Non-financial information not only helps interpret financial data but often serves as independent source of information about individual operators. Setting up rules for non-financial reporting is a vital research issue in contemporary accounting. This paper analyses different approaches to non-financial reporting and attempts to answer the question whether we need to standardise these approaches, and – if we do – what are potential directions of non-financial reporting standardisation. Qualitative research methods were used, such as: desk research, critical analysis of literature, descriptive and comparative approaches, as well as deductive reasoning. In drawing conclusions evidence has been provided that the up-till-now approaches to the standardisation of reporting have been unsatisfactory and advantages of the “comply or explain” approach have been demonstrated in the context of integrated reporting.
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsNon-financial reporting standardisatio
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No169
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacje niefinansowe, standaryzacja raportowania, sprawozdawczość zintegrowana
Keywords in Englishnon-financial information, standardised reporting, integrated reporting system
Abstract in PolishInformacje niefinansowe nie tylko wspomagają interpretację informacji finansowych, lecz także często stanowią niezależne źródło informacji o jednostkach. Istotnym problemem badawczym współczesnej rachunkowości jest określenie zasad raportowania niefinansowego. Celem artykułu jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego. Zastosowano jakościowe metody badawcze: metodę analizy źródeł i krytycznej analizy literatury, metodę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wykazano, że dotychczasowe podejścia do standaryzacji raportowania są niewystarczające, jak również wskazano na zalety podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, m.in. w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/169_01_Blazynska_1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?