Phenolic Compounds in Berry Extracts

Kamila Kotarska , Daria Wieczorek , Katarzyna Wybieralska

Abstract

Berries are a valuable source of phenolic compounds. Processed not only on an industrial scale, but also for household purposes (liqueurs, juices), they can play an important role in the prevention of many lifestyle diseases. The paper presents a study on the antioxidant properties of extracts of selected berries (Folin-Ciocalteu method). Seven different berries were tested in three solvent systems. It has been shown that the type of solvent and the extraction time significantly affect the content of the tested compounds in the analysed solutions.
Author Kamila Kotarska
Kamila Kotarska,,
-
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Wybieralska (WT / KTiAI)
Katarzyna Wybieralska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZwiązki fenolowe w ekstraktach owoców jagodowych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (51)
Pages94-102
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjagody, ekstrakty wodno-alkoholowe, związki fenolowe
Keywords in Englishberries, aqueous-alcoholic extracts, phenolic compounds
Abstract in PolishOwoce jagodowe są cennym źródłem związków fenolowych. Przetwarzane chętnie nie tylko na skalę przemysłową, ale również na potrzeby domowe (nalewki, soki) mogą odgrywać istotną rolę w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości przeciwutleniających ekstraktów z wybranych owoców jagodowych (metoda Folina-Ciocalteu). Badano 7 rodzajów owoców jagodowych w trzech układach rozpuszczalników. Wykazano, że rodzaj rozpuszczalnika i czas ekstrakcji wpływa znacząco na zawartość badanych związków w analizowanych roztworach.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.02.09
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/196-2017/numer-2-51-2017/532-zwiazki-fenolowe-w-ekstraktach-owocow-jagodowych
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?