Fiskalne aspekty podatków pośrednich

Edyta Małecka-Ziembińska

Abstract

This study focuses on fiscal importance of indirect taxes in the EU countries. In addition it presents the amount of receipts from the tax on goods and services and excise and their importance in the income of the state budget in Poland in the years 1999-2015. The article presents as well the advantages of indirect taxes as a source of public revenue. After application of the hierarchical clustering algorithm, the EU countries have been grouped according to the degree of similarity in the structure of the total tax revenue and the tax rate. It has allowed for an identification of main characteristics describing tax systems of considered countries. The conducted analysis proved that indirect taxes and social security contributions (considered as a tribute of a similar nature to indirect taxes) dominate primarily in less developed countries. There, some fiscal attributes of these tributes are considered advantageous. On the other hand, direct taxes as a tribute consciously borne by society and thus more difficult in the collection, dominate in developed countries. These countries describe efficient administration and high tax morality.
Author Edyta Małecka-Ziembińska (WE / KFP)
Edyta Małecka-Ziembińska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsFiscal Aspects of Indirect Taxes
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2016
VolXVII
No8, cz. 3
Pages93-109
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpodatki pośrednie, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, przerzucalność ciężaru podatkowego, stopa podatkowa, algorytm hierarchicznego grupowania
Keywords in Englishindirect taxes, value-added tax, excise tax, ability to pass on the tax burden, fiscal meaning
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja cech podatków pośrednich, istotnych z punktu widzenia pełnienia przez nie funkcji fiskalnej oraz egzemplifikacja ich znaczenia fiskalnego na przykładzie państw UE. Zbadana zostanie także wysokość wpływów z podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego oraz ich znaczenie w dochodach budżetu państwa w Polsce w latach 1999-2015. Dodatkowo wyznaczona zostanie korelacja między udziałem poszczególnych grup podatków w łącznych dochodach podatkowych (razem ze składkami ubezpieczenia społecznego) a stopą podatkową, rozumianą jako udział łącznych dochodów podatkowych w PKB, w państwach UE w 2012 r. Następnie państwa te zostaną pogrupowane według stopnia podobieństwa w zakresie tych charakterystyk (struktury łącznych dochodów podatkowych oraz stopy podatkowej). W tym celu wykorzystany zostanie algorytm hierarchicznego grupowania. Umożliwi to identyfikację charakterystycznych cech i zależności systemów podatkowych państw UE.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTerapia finansów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?