Budgetary Control on The Example of The Residential Community

Bartłomiej Juras , Małgorzata Czerny

Abstract

The article discusses a role of budgetary control as a method of financial management in the housing community during the period of 2011-2015. As the research methods there were used the analysis of the budgets, as well as deductive and inductive reasoning for conclusions. The analysis of the budgets and their implementation in 2011-2015 shows that budgetary control is successfully used to manage community's finances. It allowed the community to reduce certain categories of costs significantly. The analysis undertaken by the community venture shows that manifestations of budgetary control are present in its activities, taking into account feed-back and also feed-forward
Author Bartłomiej Juras (WZ / KR)
Bartłomiej Juras,,
- Department of Accounting
, Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
Other language title versionsKontrola budżetowa na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages179-194
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish budżetowanie, kontrola budżetowa, koszt, zarządzanie finansami, wspólnota mieszkaniowa
Keywords in Englishbudgeting, budgetary control, cost, financial management, residential community
Abstract in PolishW artykule omówiono rolę kontroli budżetowej jako sposobu zarządzania finansami we wspólnocie mieszkaniowej w okresie 2011-2015. Jako metody badawcze wykorzystano analizę budżetów, a także wnioskowanie. Analiza budżetów i ich realizacji w latach 2011-2015 pokazuje, że kontrola budżetowa jest z powodzeniem wykorzystywana do zarządzania finansami wspólnoty. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie niektórych kategorii kosztów. Analiza przedsięwzięć podjętych przez wspólnotę pokazuje, że w jej działaniach występują przejawy kontroli budżetowej, biorąc pod uwagę zarówno feedback, jak i feed-forward
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.16
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48309
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?