Porównanie miesięcznych miar płynności akcji spółek notowanych na GPW wyznaczanych na podstawie danych niskiej częstotliwości

Barbara Będowska-Sójka

Abstract

The purpose of this article is to examine the relationship between liquidity measures based on publicly available low-frequency data such as four prices: highest, lowest, opening and closing, as well as trading volume. Liquidity measures that are widely used in the literature have been determined for selected companies continuously listed on the WSE in 2000-2015. Based on daily data, monthly liquidity measures have been determined and relationships between measures have been analyzed. It is shown that liquidity indicators designed on the basis of low-frequency data that measure the impact on prices and the impact on activity provide similar information. The consistency of measures describing different dimensions of liquidity is an argument for their application.
Author Barbara Będowska-Sójka (WIiGE / KE)
Barbara Będowska-Sójka,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsComparison of monthly stock liquidity measures for WSE-listed companies based on low-frequency data
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1 (66)
Pages178-192
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpłynność, wycena aktywów, polski rynek kapitałowy
Keywords in Englishliquidity, valuation of assets, Polish capital market
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między miarami płynności wyznaczanymi na podstawie ogólnodostępnych danych niskiej częstotliwości, takich jak cztery ceny, najwyższa, najniższa, otwarcia i zamknięcia, oraz wielkość obrotu. Powszechnie stosowane w literaturze miary płynności wyznaczono dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie nieprzerwanie w okresie 2000-2015. Na podstawie danych dziennych wyznaczono miesięczne miary płynności i dokonano analizy zależności między miarami w długim okresie. Wykazano, że wskaźniki płynności skonstruowane na podstawie danych o niskiej częstotliwości, mierzące wpływ na ceny oraz wpływ na aktywność, niosą zbliżone informacje. Spójność miar opisujących różne wymiary płynności przemawia za ich stosowaniem.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.66.11
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2017_1_2_bedowska-sojka.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?