The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland

Anna Bernaciak

Abstract

Educational activities are the foundation of sustainable development. Educating the public in the field of ecological behaviour makes it possible to change the behaviour perceived as negative by other members of society and then slowly replace it with one that is acceptable and well regarded. Developing the correct attitudes in a society means that such attitudes will be obvious and natural for the next generations. This would lead to changes in the behaviour of residents and, thereby, help reduce their negative impact on the environment. A special role is played by local government units in this process, including primarily, the municipality. In carrying out their own tasks they fulfil the demands of education for sustainable development directly and indirectly. A direct impact manifests itself in educational activities, promotions, and other activities affecting the environmental awareness of residents. Indirect activities arise from the fact that local government units fulfil their own tasks in the field of environmental protection, urban planning, or investments. Using these channels, the authorities at the municipal level can influence residents and other stakeholders through encouraging them to present desired behaviours through moulding appropriate attitudes and promoting specific patterns. The main purpose of this article is to point out the role of local authorities in education for sustainable development (ESD) and give a few examples of individual activities. At the same time, an attempt is made to distinguish the main areas of activities in ESD at the local level.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsRola władz lokalnych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
Journal seriesStudia Peregietica, ISSN 1897-9262, (B 6 pkt)
Issue year2016
No1 (15)
Pages35-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishedukacja dla zrównoważonego rozwoju, władze lokalne, efektywność, zarządzanie
Keywords in Englisheducation for sustainable development, local government, effectiveness, management
Abstract in PolishDziałania edukacyjne są podstawą zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy. Wykonując swoje zadania, bezpośrednio i pośrednio spełniają wymogi edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bezpośredni wpływ przejawia się w działaniach edukacyjnych, promocji i innych aktywnościach wpływających na oddziaływanie mieszkańców na środowisko. Działania pośrednie wynikają z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego lub inwestycji. Korzystając z tych kanałów, władze na poziomie lokalnym mogą wpływać na mieszkańców i inne zainteresowane strony, aby zachęcić ich do pożądanych zachowań, kształtować właściwe postawy i promować konkretne wzorce. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę administracji publicznej na poziomie lokalnym w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i wskazanie przykładów działań, jakie mogą być podejmowane w tym obszarze.
URL https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/Studia%20P_15_net.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-18)
Additional fields
Tytuł numeruSustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?