Doskonalenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz adaptacji pracowników na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Gabriela Roszyk-Kowalska , Stanisław Łazowy

Abstract

The requirements of a modern organisation are becoming prerequisites for processes to improve recruitment and selection, as well as for the induction of new employees. Improvement becomes necessary for those aspects of human resources management that currently exist at an inadequate level, and which should be improved. There is a necessity, therefore, to introduce principles into recruitment and selection that are based on competency, especially for key positions. The State Forests National Forest Holding, the largest forestry management organisation in the European Union, was chosen as a blueprint for analysing the processes involved in the recruitment and selection of candidates and the induction of employees. The goal of this development was set to define the activities undertaken during employee selection and the procedures proposed for the recruitment and selection of staff. The possibility of improving the employee recruitment process with particular regard to the position of Forest Inspector is highlighted. Development may constitute a valuable source of information for improving the recruitment and selection processes, as well as for the induction of employees, not only for those directly connected with the State Forests National Forest Holding, for, as Adam Loret, First Director of State Forests wrote, Polish forests are the property of the entire nation.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Stanisław Łazowy - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Stanisław Łazowy,,
-
Other language title versionsImprovement to the Process for the Recruitment And Selection of candidates and the Induction of Employees According to the Example of the State Forests National Forest Holding
Journal seriesRoczniki Ekonomii i Zarządzania, ISSN 2081-1837, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol8(44)
No2
Pages185-205
Publication size in sheets1
Keywords in Polishrekrutacja pracowników; selekcja pracowników; adaptacja pracowników; nadleśniczy; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Keywords in Englishemployee recruitment; employee selection; induction of employees; Forest Inspector; State Forests National Forest Holding
Abstract in PolishWymagania współczesnej organizacji stają się przesłanką doskonalenia procesów rekrutacji i selekcji, a także adaptacji pracowników. Niezbędne staje się doskonalenie tych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, które są obecnie na niewystarczającym poziomie i które powinny być usprawniane. Należy zatem wprowadzić oparte na kompetencjach zasady rekrutacji i selekcji kandydatów zwłaszcza na kluczowe stanowiska. Do analizy procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz adaptacji pracowników wybrano jako przykład Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, czyli największą w Unii Europejskiej organizację zarządzającą lasami. Celem opracowania uczyniono zdefiniowanie działań podejmowanych podczas doboru kadr oraz zaproponowano procedury postępowania przy naborze i selekcji pracowników. Wskazano możliwości ulepszenia procesu naboru personelu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska nadleśniczego. Opracowanie stanowić może cenne źródło informacji na temat doskonalenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz adaptacji pracowników nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z PGL LP, ponieważ - jak pisał Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych - polskie lasy są własnością całego narodu.
DOIDOI:10.18290/reiz.2016.8(44).2-11
URL http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/reiz/article/view/4135
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?