Foaming properties of selected surfactants

Daria Wieczorek , Katarzyna Michocka

Abstract

This paper presents results of our measurements of foaming properties aqueous solutions of selected surfactants. We have measured volumes of foam column created in aqueous solutions of the tested surfactants SDS, CTAB, CAPB and Tween 80 at 6 different concentrations. Foaming properties of the aqueous solutions of these compounds were set in a glass apparatus using the Ross-Miles’ method. Among tested surfactants that highest foaming ability we have observed for CAPB solutions whereas the opposite observations were made for aqueous Tween 80 solutions. The most stable foam ids produced in aqueous SDS solutions, while the least stable foam can be obtained in aqueous solutions of CABP
Author Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No1
Pages88-95
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsurfaktanty, właściwości pianotwórcze, produkty kosmetyczne
Keywords in Englishsurfactants, foamability, personal care products
Abstract in Polish W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących właściwości pieniących wybranych surfaktantów. Mierzono objętość słupa piany wytworzonej w wodnych roztworach następujących surfaktantów: SDS, CTAB, CAPB oraz Tween 80 dla 6 różnych stężeń. Właściwości pieniące wodnych roztworów tych związków określono w aparaturze szklanej z zastosowaniem metody Ross-Milesa. Spośród badanych surfaktantów najwyższą zdolność pianotwórczą zaobserwowano dla roztworów CAPB podczas najsłabsze właściwości pianotwórcze wykazywały roztwory Tweenu 80. Najbardziej stabilną pianę wytworzono w wodnych roztworach SDS, podczas gdy najmniej trwała pianę uzyskano w wodnych roztworach CABP.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/01_42_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?