Foaming properties of selected surfactants

Daria Wieczorek , Katarzyna Michocka

Abstract

This paper presents results of our measurements of foaming properties aqueous solutions of selected surfactants. We have measured volumes of foam column created in aqueous solutions of the tested surfactants SDS, CTAB, CAPB and Tween 80 at 6 different concentrations. Foaming properties of the aqueous solutions of these compounds were set in a glass apparatus using the Ross-Miles’ method. Among tested surfactants that highest foaming ability we have observed for CAPB solutions whereas the opposite observations were made for aqueous Tween 80 solutions. The most stable foam ids produced in aqueous SDS solutions, while the least stable foam can be obtained in aqueous solutions of CABP
Autor Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr1
Paginacja88-95
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimsurfaktanty, właściwości pianotwórcze, produkty kosmetyczne
Słowa kluczowe w języku angielskimsurfactants, foamability, personal care products
Streszczenie w języku polskim W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących właściwości pieniących wybranych surfaktantów. Mierzono objętość słupa piany wytworzonej w wodnych roztworach następujących surfaktantów: SDS, CTAB, CAPB oraz Tween 80 dla 6 różnych stężeń. Właściwości pieniące wodnych roztworów tych związków określono w aparaturze szklanej z zastosowaniem metody Ross-Milesa. Spośród badanych surfaktantów najwyższą zdolność pianotwórczą zaobserwowano dla roztworów CAPB podczas najsłabsze właściwości pianotwórcze wykazywały roztwory Tweenu 80. Najbardziej stabilną pianę wytworzono w wodnych roztworach SDS, podczas gdy najmniej trwała pianę uzyskano w wodnych roztworach CABP.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/01_42_2015.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?