Inwestowanie w jakość na rynkach akcji w Europie Środkowo-Wschodniej

Adam Zaremba

Abstract

The aim of this paper is to examines the return patterns related to six distinct quality characteristics: accruals, balance sheet liquidity, profitability, leverage, payout ratio and turnover. We document a strong gross-profitability premium and an inverted liquidity premium. Profitable and not heavily leveraged companies provide a partial hedge against market distress. Furthermore, the paper proposes quality spreads as a forecasting tool and shows that they have predictive abilities over quality premiums related to leverage, profitability and bid-ask spread. The study investigates performance of more than 1,300 stocks from 11 Central and Eastern European countries for the period 2002-2014. We use sorting, cross-sectional tests, regression, and tests of a monotonic relation.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsQuality Investing in Central and Eastern Europe
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2
Pages165-190
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishanaliza przekrojowa stóp zwrotu, inwestowanie w jakość, rynki akcji CEE, Europa Środkowo-Wschodnia, premia za rentowność, premia za płynność, zadłużenie, dźwignia finansowa, dochody niepieniężne
Keywords in Englishcross-section of stock returns, quality investing, CEE stock market, Central and Eastern Europe, gross profitability premium, liquidity premium, leverage, accruals
Abstract in PolishOpracowanie ma na celu przedstawienie zależności pomiędzy stopami zwrotu na rynku akcji a sześcioma różnymi wskaźnikami ilustrującymi jakość spółek giełdowych: dochodami niepieniężnymi, płynnością bilansową, rentownością, zadłużeniem, stopą wypłaty dywidendy i płynnością obrotu. Wyniki badań potwierdzają występowanie premii za rentowność i płynność. Ponadto rentowne i nisko zadłużone spółki zapewniają inwestorom częściowe zabezpieczenie w skrajnych warunkach rynkowych. W artykule zaproponowano także rozpiętość jakości jako nowe narzędzie prognostyczne i dowiedziono, że ma ona właściwości predykcyjne w stosunku od premii za jakość w zakresie zadłużenia i rentowności. W badaniu wykorzystano notowania ponad 1300 spółek z Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2002-2014; zastosowano w nim metody analizy przekrojowej, analizy regresji oraz testy relacji monotonicznej.
URL http://bankikredyt.nbp.pl/content/2015/02/bik_02_2015_03_art.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?