Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania

Danuta Kozłowska-Makóś , Marta Kluzek

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a response to the challenges posed by the concept of sustainable development. The multidimensionality of the definition of CSR causes it to go beyond the requirements set by law, and its aim is to seek the best solutions not only for the organization, but also for its immediate and further environment. The article is an attempt to show the relationship between a company’s tax strategy and fulfilling obligations resulting from CSR. The method of analyzing literature in the field of tax law, economic sciences and management sciences as well as the method of deduction and induction were used. The considerations indicate that tax issues are not part of the CSR program. It is evidenced that the necessary changes in the publication of financial statements along with tax policy data constitute a new face of tax optimization in the context of corporate social responsibility
Author Danuta Kozłowska-Makóś - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Danuta Kozłowska-Makóś,,
-
, Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsCorporate Social Resonsibility and behavior of entrepreneurship in the field of taxation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages185-193
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, opodatkowanie przedsiębiorstw, unikanie opodatkowania
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, corporate taxation, tax avoidance
Abstract in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wielowymiarowość definicji CSR powoduje, że wychodzi ona poza wymogi stawiane przez prawo, a jej celem jest poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań nie tylko dla organizacji, ale również dla jej otoczenia, zarówno bliższego jak i dalszego. Artykuł stanowi próbę wykazania związku między strategią podatkową przedsiębiorstwa a wypełnianiem zobowiązań wynikających z CSR. Wykorzystano przy tym metodę analizy literatury z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Rozważania wskazują, że kwestie podatkowe w większości przypadków nie są częścią programu CSR. Dowodzi się, że niezbędne zmiany w publikowaniu sprawozdań finansowych wraz z danymi polityki podatkowej stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.18
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97715/edition/58355
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?