Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych

Bartosz Marcinkowski

Abstract

Enterprises operating in the world today, in order not only to maintain its market position, but also to gain new competitive advantages, more and more often decide to increase the scope and intensity of cooperation. It should be noted that with the development of cooperation come new, hitherto unknown or poorly identified sources of risk. On the basis of the above considerations, the main objective of the article has been settled, which is the identification of risk areas of inter-organizational relations, that are greatest threat to enterprises. The purpose has been achieved with the service of empirical studies conducted using an in-depth survey and a direct interview on the sample of 244 entities located in Poland. The collected empirical material were processed using factor analysis, which allowed to extract the most important for Polish entrepreneurs areas of cooperation risk, that hinder the development of enterprises, being significant threat in the process of establishing, maintaining, extending, or finalizing relationships between companies.
Author Bartosz Marcinkowski (WZ / KZAZP)
Bartosz Marcinkowski,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Risk Of Cooperative Inter-Organizational Relations
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages483-492
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, relacje międzyorganizacyjne, IORs, kooperacja
Keywords in Englishrisk, inter-organizational relations, IORs, cooperation
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa funkcjonujące w dzisiejszym świecie, chcąc nie tylko utrzymać swoją pozycję na rynku, ale także zyskiwać nowe przewagi konkurencyjne, coraz częściej podejmują decyzję o zwiększaniu zakresu i intensywności współpracy. Należy jednak zauważyć, iż wraz z rozwojem kooperacji pojawiają się nowe, do tej pory nieznane lub słabo rozpoznane źródła ryzyka. Na powyższym gruncie ustanowiono cel badań, jaki stanowi identyfikacja obszarów ryzyka międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych, które są dla przedsiębiorstw największym zagrożeniem. Realizacji celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone z wykorzystaniem metody pogłębionego badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego na próbie 244 podmiotów zlokalizowanych w Polsce. Zebrany materiał empiryczny przetworzono za pomocą analizy czynnikowej, która pozwoliła na wyodrębnienie najistotniejszych dla polskich przedsiębiorców sfer ryzyka kooperacji, które hamują rozwój jednostek gospodarczych, stanowiąc istotne zagrożenie w procesie nawiązywania, utrzymywania, rozbudowy czy też finalizowania więzi pomiędzy przedsiębiorstwami
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-38
URL https://wnus.edu.pl/frfu/en/issue/123/article/6919/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?