Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

Anna Zielińska-Chmielewska

Abstract

Bankrupt firms pose a significant problem to the proper functioning of every economy. Thus, bankruptcy prediction is becoming a more and more important issue from an economic point of view. The aim of this study was to assess the financial situation of selected meat processing enterprises with respect to their bankruptcy risk. In order to assess the financial condition of the enterprises examined, selected Polish models of discriminant analysis were used. The companies were selected for the study according to the following criteria: meat processing being the main area of business operations (companies belonging to group 15.11 according to the Polish Classification of Activities - PKD); a specific legal status (a limited liability company or a joint stock company employing more than 50 people); and the availability of financial data. The research shows that all the analysed meat processing companies were in a good financial condition, with the exception of Pamapol and Tarczyński which experienced financial difficulties in the period 2008-2009. The highest prognostic levels of bankruptcy were shown by D. Wierzba's model (for all the examined enterprises), the INE PAN 6 model (DUDA SA in 2009), the INE PAN 7 model (DUDA SA in 2009 and Pamapol SA in 2008), and D. Hadasik's model (Pamapol SA in 2008-2009).
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsThe Use of Discriminant Analysis for Assessing the Risk of Bankruptcy Among Polish Meat Processing Enterprises
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages139-152
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish upadłość przedsiębiorstwa, analiza dyskryminacyjna, prognozowanie zagrożenia upadłością, ocena kondycji fi nansowej, przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego, Polska
Keywords in Englishbankruptcy, discriminant analysis, prognosis of bankruptcy risk, assessment of fi nancial condition, meat processing enterprises, Poland
Abstract in PolishUpadłość przedsiębiorstw jest poważnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Dlatego prowadzenie analiz dyskryminacyjnych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw nabiera znaczenia. Celem opracowania jest ocena sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego z punktu widzenia zagrożenia upadłością przy wykorzystaniu polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Głównym kryterium doboru jednostek do badań była: produkcja mięsa i wyrobów z mięsa (przynależność przedsiębiorstw do grupy 15.11 według PKD), forma prawna: spółka akcyjna zatrudniająca powyżej 50 osób oraz dostępność danych finansowych w analizowanym okresie. Z opracowania wynika, że w bardzo dobrej sytuacji finansowej znajdowały się wszystkie badane przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego. W latach 2008 i 2009 najtrudniejszą sytuacją finansową, a w konsekwencji największym zagrożeniem upadłością były obciążone dwie spółki: Pamapol SA i Tarczyński SA. Należy zaznaczyć, że szczególnie wrażliwy na pogarszającą się sytuację badanych podmiotów, a tym samym najczęstszą groźbę upadłości, sygnalizowały: model D. Wierzby (w przypadku wszystkich spółek), model INE PAN 6 (DUDA SA w 2009 roku), model INE PAN 7 (DUDA SA w 2009 roku i Pamapol SA w 2008 roku) oraz D. Hadasik (Pamapol SA w latach 2008 i 2009).
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_zielinska-chmielewska.pdf
Languagepl polski
File
09_zielinska-chmielewska.pdf 144.52 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?