Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce

Marietta Janowicz-Lomott , Krzysztof Łyskawa

Abstract

This paper conducted a critical analysis of 10 years' operation of subsidized crop insurance in Poland with particular emphasis on the universality of insurance. The article contains basic proposals, which, according to the authors, could popularize crop insurance in Poland. The authors also analysed proposed changes in the regulations regarding subsidized insurance, which may have a significant impact on the future of the crop insurance market in Poland.
Author Marietta Janowicz-Lomott
Marietta Janowicz-Lomott,,
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe Functioning of Subsidized Crop Insurance in Poland
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages69-92
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishubezpieczenia upraw, ubezpieczenia dotowane, powszechność ubezpieczeń upraw
Keywords in Englishcrop insurance, subsidized insurance, universality of crop insurance
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono krytyczną analizę dziesięciu lat funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich powszechności. W pracy zawarto także podstawowe wnioski, które zdaniem autorów mogłyby wspomóc upowszechnić ubezpieczenia upraw. W artykule autorzy odnieśli się również do proponowanych aktualnie zmian w regulacjach prawnych dotyczących dotowanych ubezpieczeń, które mogą mieć istotny wpływ na przyszły kształt rynku ubezpieczeń upraw w Polsce.
URL https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU%202%202016/WU%202016-02%2005%20Janowicz-Lomott%20Lyskawa.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 07-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-07-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?