Wpływ kapitału mezzanine na realizację funkcji wizerunkotwórczej rachunkowości

Artur Jastrzębowski , Marek Wierzbiński

Abstract

Accounting over the years has increased the scope of its functions. The current catalogue of used accounting function has been enriched with an image-creating accounting function, according to which the task of accounting is, among other things, the creation of an individual's image among various stakeholder groups with the principle of a true and fair view. The development of capital markets has led to an increase of the range of equity instruments used by individuals to finance their business. The manner in which the assets are financed affects the perception of the entity, therefore, the inclusion of hybrid capital in the balance sheet (which is separate from equity and foreign ownership) determines the image of the company. The aim of the article is to showthe functions of the accounting system and the influence of the imagecreating function on the background of the separated hybrid capital - mezzanine
Author Artur Jastrzębowski (WZ / KR)
Artur Jastrzębowski,,
- Department of Accounting
, Marek Wierzbiński (WZ / KCAFiW)
Marek Wierzbiński,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Impact of Mezzanine Capital on The Implementation of The Image-Creating Accounting Function
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages170-178
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish kapitał hybrydowy, funkcja wizerunkotwórcza rachunkowości, struktura kapitału
Keywords in Englishhybrid capital, image-creating function of accounting, capital structure
Abstract in PolishRachunkowość na przestrzeni lat zwiększała zakres pełnionych funkcji. Obecnie wykorzystywany katalog został wzbogacony o funkcję wizerunkotwórczą, zgodnie z którą zadaniem rachunkowości jest między innymi kreowanie wizerunku jednostki wśród różnych grup interesariuszy z zachowaniem zasady wiernego i rzetelnego obrazu. Rozwój rynków kapitałowych doprowadził z kolei do zwiększenia wachlarza instrumentów kapitałowych wykorzystywanych przez jednostki do finansowania swojej działalności. Sposób finansowania majątku istotnie wpływa na postrzeganie jednostki, dlatego też ujęcie kapitału hybrydowego w bilansie w pozycji odrębnej od kapitałów własnych i obcych w znacznym stopniu determinuje jej wizerunek. Celem artykułu jest przybliżenie funkcji realizowanych przez system rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania funkcji wizerunkotwórczej na tle wyodrębnionego kapitału hybrydowego - mezzanine
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.15
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48308
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?