The Modelling of Data Dependencies for Executable Business Processes

Michael Vaknin , Agata Filipowska

Abstract

The correctness, effectiveness, and efficiency of the business processes supported by information systems are becoming vital to organizations. Poor data quality may be the cause of losses related to organizational processes. There are numerous methods to assess and improve the quality of data within information systems. However, these methods oft en do not address the original source of these problems. Th is article presents a conceptual solution for dealing with the data quality issue within information systems. It focuses on an analysis of business processes being a source of requirements for information systems design and development. This analysis benefits information quality requirements, in order to improve data quality within systems emerging from these requirements
Author Michael Vaknin - Zefat Academic College
Michael Vaknin ,,
-
, Agata Filipowska (WIiGE / KIE)
Agata Filipowska,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsModelowanie zależności między danymi w wykonywalnych procesach biznesowych
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No12
Pages107-125
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishdane/informacje, jakość, modelowanie procesów biznesowych, projektowanie systemów informatycznych, wymiary jakości systemu IT
Keywords in Englishdata/information quality, business process design, information system design, IS/IT alignment, data quality dimensions
Abstract in PolishPoprawność, skuteczność i efektywność procesów biznesowych wspomaganych przez systemy informatyczne stają się istotne dla organizacji. Słaba jakość przetwarzanych danych może prowadzić do dużych strat. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania dla poprawy jakości danych w procesach biznesowych, koncentrującej się na źródle tych problemów. Dotyczy ona analizy procesów biznesowych w celu określenia wymagań dotyczących projektowania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających wspomniane procesy. W szczególności punktem zainteresowania jest analiza relacji między danymi występującymi w procesach oraz opracowanie reguł umożliwiających automatyczną walidację modeli procesów z perspektywy przepływu danych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.12.8
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/08_vaknin_filipowska.pdf
Languageen angielski
File
08_vaknin_filipowska.pdf of 30-03-2018
198.28 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?