Pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu – wnioski z realizacji badań empirycznych

Ireneusz Rutkowski , Piotr Tarka

Abstract

The implementation of good research is a derivative of carefully planned and executed methodological actions. The study involves the use of knowledge related to the complex sequences and successive phases of actions, including methods and techniques to be considered in the context of specific information needs. The aim of the article is to present the conclusions of the empirical research carried out by the authors within the framework of the research project NCN concerning the problem of measuring the maturity of the new product development process. This process and its success depends primarily on whether researchers, can launch a constructive process of analytical thinking, based on which they can select appropriate methodological alternative, and which will allow analyzing the data needed to solve the scientific problem, and whether they can anticipate the effects of the planned research activities.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
, Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe maturity measurementof the product innovation process – conclusions from the implementation of empirical research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No526
Pages181-194
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbadania empiryczne, realizacja badań, pomiar, dojrzałość procesu rozwoju nowego produktu, nowy produkt
Keywords in Englishempirical research, performance of research, measurement, maturity of new product development, new product
Abstract in PolishRealizacja dobrych badań naukowych jest pochodną starannie przemyślanych operacji o charakterze metodologicznym. Proces badań zakłada wykorzystanie wiedzy o ciągu złożonych i następujących po sobie faz działań, obejmujących metody i techniki badawcze, które należy rozważać w kontekście określonych potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków ze zrealizowanych prac empirycznych w ramach projektu badawczego NCN, dotyczących problematyki pomiaru dojrzałości rozwoju nowego produktu, oraz przeprowadzenie pogłębionej dyskusji nad występującymi w procesie badawczym problemami metodologicznymi. Ów proces i jego powodzenie zależą od tego, czy badacze potrafią w wyniku zgromadzonego doświadczenia i adekwatnego poziomu wiedzy metodologicznej uruchomić konstruktywny proces analitycznego myślenia, na podstawie którego będą w stanie wybrać podejścia metodologiczne pozwalające im rozwiązać postawiony problem oraz przewidzieć efekty planowanych czynności badawczych
DOIDOI:10.15611/pn.2018.526.16
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97969/edition/58416
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?