Pomiędzy snobizmem a pogonią za tłumem - anomalie zachowań konsumenckich w sektorze dóbr luksusowych

Beata Stępień

Abstract

The aim of the article is to show that so far analyzed as the opposite trends - the snob's effect and chasing the crowd - are interdependent and may refer to the same consumer in relation to luxury goods. The interdependence of these two trends is illustrated by the results of three studies on the perception of luxury goods: an international e-survey, a survey conducted in Poland using the P & P method and direct interviews with a group of affluent consumers. The article begins with the characteristics of the snob effect and the pursuit of the crowd in relation to the consumption of luxury goods, presented as a set of economic anomalies. The next part is devoted to discussing the research methodology and the results obtained, and the conclusions indicate practical, managerial implications of the results obtained.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
Other language title versionsBetween Snobbery and the Pursuit of the Crowd - Anomalies of Consumer Behavior in the Luxury Goods Sector
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No7
Pages2-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobra luksusowe, efekt snoba, efekt pogoni za tłumem, naśladownictwo, konsumpcja luksusu
Keywords in EnglishLuxury goods, Consumption, Consumer behaviour, Empirical researches, Questionnaire survey
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie, że efekt snoba i pogoni za tłumem (trendy analizowane dotychczas jako przeciwstawne) są współzależne i mogą dotyczyć tego samego konsumenta dóbr luksusowych. Współzależność obu trendów obrazują wyniki trzech badań dotyczących percepcji dóbr luksusowych: międzynarodowego badania e-ankietowego, badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce metodą P&P oraz wywiadów bezpośrednich z grupą zamożnych konsumentów. Artykuł rozpoczyna się charakterystyką efektu snoba i pogoni za tłumem w odniesieniu do konsumpcji dóbr luksusowych, przedstawionych jako zespół anomalii ekonomicznych. Kolejne części poświęcono omówieniu metodyki badawczej i uzyskanych wyników, a w konkluzjach wskazano na praktyczne, menedżerskie implikacje uzyskanych wyników.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Stepien_MiR_7_2018_NR+OKL.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?