Pomoc rozwojowa w świecie arabsko-muzułmańskim

Aleksandra Rabczun

Abstract

Official development assistance (ODA) is an inherent part of development economics. High developed countries send flows using ODA to developing countries for developmental reasons. It is worth to study which Arab and Muslim countries are involved in the international development assistance system. Main purpose of this article is to identify main donors and recipients of ODA. Moreover, the study includes literature basis and presents the results of author’s own research.
Author Aleksandra Rabczun (WE / KPEiPR)
Aleksandra Rabczun,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Pages63-77
Publication size in sheets0.7
Book Woźniak-Bobińska Marta (eds.): Bliski Wschód wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, 2020, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-63547-07-3, 153 p.
Keywords in Polishpomoc rozwojowa, donatorzy, odbiorcy, kraje arabskie, kraje muzułmańskie
Keywords in Englishofficial development assistance, donors, recipients, Arab countries, Muslim countries
Abstract in PolishPomoc rozwojowa jest integralną częścią ekonomii rozwoju. Kraje wysoko rozwinięte w jej ramach przekazują środki na rozwój krajom słabo i średnio rozwiniętym. Warto przyjrzeć się, które z krajów arabsko-muzułmańskich zaangażowane są w światowy system pomocy rozwojowej. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie głównych donatorów i odbiorców pomocy rozwojowej. Istotnym kontekstem interpretacyjnym jest religia. Opracowanie zostało wzbogacone o wprowadzenie literaturowe i wyniki badań własnych autorki.
URL https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/32043
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-02-2021, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?