Sposoby finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych przez seniorów

Marcin Boruta , Adam Chodkiewicz

Abstract

The aging society is a major challenge for the Polish economy in many areas. One of such challenges is the formation of an appropriate legal and institutional and financial framework to ensure the development of the market of residential real estates for seniors. The aim of the article is to present the results of research on the characteristics of a senior as a purchaser on the real estate market. Some of the results presented in this article relate to forms of financing the purchase of apartments by seniors, as well as the ways of using the previously inhabited real estate. To achieve the assumed goal, questionnaire surveys were carried out amongprofessionale active real estate agents.
Author Marcin Boruta (WZ / KIiN)
Marcin Boruta,,
- Department of Investment and Real Estate
, Adam Chodkiewicz (WZ / KIiN)
Adam Chodkiewicz,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsWays of Financing the Purchase of Residential Real Estate by Seniors
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol49
No1
Pages96-100
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishseniorzy, rynek mieszkaniowy; starość demograficzna, mieszkalnictwo senioralne,finansowanie
Keywords in Englishseniors, housing market, demographic aging, senior housing, financing
Abstract in PolishStarzejące się społeczeństwo stanowi dla polskiej gospodarki istotne wyzwanie na Wielu płaszczyznach. Jednym z takich wyzwań jest stworzenie odpowiednich ram prawno—instytucjonalnych i finansowych do zapewnienia rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych dla seniorów. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących charakterystyki seniora jako nabywcy na rynku nieruchomości. Część wyników zaprezentowana W niniejszym artykule odnosi się do form finansowania zakupu mieszkań przez seniorów a także sposobów wykorzystania poprzednio zamieszkiwanej nieruchomości. Dla osiągnięcia założonego celu przeprowadzono badania kwestionariuszowe wśród aktywnych zawodowo pośredników W obrocie nieruchomościami.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2018/1_1_2018/1_1_2018_096.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?