Umiejętności kluczowego pracownika w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Gabriela Roszyk-Kowalska

Abstract

The skills of key employees are crucial in improving enterprises, which was shown based on the analyses of surveys conducted. They were carried out on 66 key employees of the enterprises considered large enterprises of the Wielkopolska Voivodeship. A sample was of partial nature since the individuals that were to participate in it were selected intentionally (a key employee of the enterprise was appointed by the company chairman). However, the static analysis of the obtained material to be studied makes it possible to state the representative nature of the sample since a sample is representative if all variables that researchers are interested in are present in it. That condition has been met in the study and thus we can state that the sample is representative in a typological manner. A sample is representative if the distribution of variables in the sample corresponds to the distribution of variables in the parent population, as assessed by us. For the study conducted, the sample is representative due to the distribution of most variables. A sample is representative if its dependencies are typical of the dependencies of the whole population being studied. The dependencies shown in the study seem to be typical of the whole population; thus we may conclude that the sample is representative in its nature also in this respect [Kowal 1998]. Following the analysis of the actual status regarding the skills of key employees, it has been shown that the image of a contemporary employee who participates in the process of improving enterprises is diversified.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsSkills of Key Employees in Enterprise's Improvement
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No359
Pages269-276
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishumiejętności pracownika, kluczowy pracownik, doskonalenie przedsiębiorstwa
Abstract in PolishW doskonaleniu przedsiębiorstw niezbędne są umiejętności kluczowych pracowników, co wykazano na podstawie analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród 66 kluczowych pracowników przedsiębiorstw zaliczanych do dużych na terenie województwa wielkopolskiego. Próba miała charakter tendencyjny, gdyż typowanie jednostek do próby miało charakter świadomy (kluczowego pracownika w przedsiębiorstwie wyznaczał prezes). Jednak analiza statystyczna otrzymanego materiału pozwala stwierdzić reprezentatywność próby, gdyż próba jest reprezentatywna w sytuacji, gdy występują w niej wszystkie zmienne interesujące badacza, gdy rozkład zmiennych w próbie odpowiada szacowanemu przez nas rozkładowi zmiennych w populacji generalnej oraz że występujące w niej zależności są charakterystyczne dla zależności występujących w całej badanej zbiorowości. Warunki te zostały spełnione w niniejszym badaniu, możemy więc stwierdzić, iż próba jest typologicznie reprezentatywna. Uwidocznione zależności w badaniu wydają się charakterystyczne dla całej populacji, stąd można wnioskować o reprezentatywności próby także w tym znaczeniu [Kowal 1998]. Analizując stan faktyczny w zakresie umiejętności kluczowych pracowników, wskazano na zróżnicowany wizerunek współczesnego pracownika uczestniczącego w procesie doskonalenia przedsiębiorstw.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?