Banki spółdzielcze w Polsce: stan sektora, zagrożenia i szanse rozwoju

Michał Jurek

Abstract

The aim of the article is to analyse the functioning of cooperative banks in Poland, to identify the main threats related to this activity and formulation recommendations how to overcome them. In order to achieve this target, the article presents the background of the cooperative banking sector, analyses its functioning under the current macroeconomic circumstances and formulates some guidelines. According to the conducted analysis cooperative banks have to treat changes in the macroeconomic environment as an opportunity to improve risk management systems, unify marketing and product offer and integrate information systems. The necessary actions have to be taken jointly by cooperative banks and their network central institutions. This cannot be achieved without deeper integration of the cooperative banks' associations.
Author Michał Jurek (WE / KB)
Michał Jurek,,
- Department of Banking
Other language title versionsCooperative Banks in Poland: Current Situation, Threats and Development Opportunities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No 531
Pages201-210
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbankowość spółdzielcza, ekonomia społeczna, sektor bankowy
Keywords in Englishcooperative banking, social economy, banking sector
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza działania banków spółdzielczych w Polsce, identyfikacja zagrożeń dla tej działalności oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężenia. Dążąc do jego realizacji, zarysowano podstawy działania banków spółdzielczych, dokonano oceny sposobu działania banków spółdzielczych w Polsce w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych i wskazano na proponowane kierunki zmian. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że banki spółdzielcze muszą potraktować zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym jako impuls do dalszego ulepszania systemów zarządzania ryzykiem, ujednolicania marketingu i oferty produktowej, a także integrowania systemów informatycznych. Działania te muszą być podejmowane wspólnie przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające. Nie da się tego osiągnąć bez ściślejszej integracji zrzeszeń banków spółdzielczych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.18
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102876/edition/59822
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruBankowość i rynki finansowe
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?