Zasady dotyczące zapewnienia jakości raportu zintegrowanego

Marta Szczepańska

Abstract

The aim of this article is to identify the principles for defining integrated report quality. The article presents the essence and importance of integrated report, which is the starting point for further research. Then the article focuses on the qualitative attributes of information. The next part of the article presents the principles for defining non-financial report quality in the light of the GRI Sustainability Reporting Guidelines G4. The final part of the article discusses the role of the accounting system in defining integrated report quality. The article uses the method of descriptive analysis, comparative analysis and the elements of deductive reasoning. Based on the conducted studies, it was found that a wide range of financial and non-financial information presented in the integrated report required clarity on the principles for defining integrated report quality
Author Marta Szczepańska (WZ / KR)
Marta Szczepańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsPrinciples for Defining Integrated Report Quality
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages445-453
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość informacji, sprawozdanie finansowe, raport ESG, raport zintegrowany
Keywords in Englishquality of information, financial statement, ESG report, integrated report
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie zasad dotyczących zapewnienia jakości raportu zintegrowanego. Zaprezentowano w nim istotę i znaczenie raportu zintegrowanego, co stanowi podstawę dalszych dociekań autorki. Następnie badania skoncentrowano na atrybutach jakości informacji. Przedstawiono również zasady definiowania jakości raportu niefinansowego w świetle Wytycznych dotyczących raportowania G4. Zwieńczeniem procesu badawczego jest ukazanie roli rachunkowości w zapewnieniu jakości raportu zintegrowanego. W artykule wykorzystano metodę analizy opisowej, analizy porównawczej oraz elementy wnioskowania dedukcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szeroki zakres informacji – zarówno finansowych, jak i niefinansowych – prezentowanych w raporcie zintegrowanym wymaga uporządkowania zasad dotyczących zapewnienia jego jakości.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.39
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/41130/Szczepanska_Zasady_Dotyczace_Zapewnienia_Jakosci_Raportu_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?