Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

Strategic choice takes place under uncertainty conditions; and the decision-makers involved are influenced by various exo- and endogenous factors. A rarely discussed research topic is how the so called institutional factors affect strategic management. A shortage of studies in this area has been frequently reported by researchers. It has become an inspiration for the present article. On the one hand, the article discusses the potential impact of institutions and institutional logics on the choices and the behaviour of the company and, on the other, it investigates the influence of strategic management on intra-organisational and inter-organisational institutions. In the final part organizational determinants of strategic choice has been discussed. The article is based on a theoretical analysis.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsInstitutional and organisational determinants of strategic choices in companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages432-443
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinstytucje, zarządzanie strategiczne, wybory strategiczne
Keywords in Englishinstitutions, strategic management, strategic choice
Abstract in PolishWybory strategiczne odbywają się w warunkach niepewności, a decydenci podlegają wpływom różnych czynników egzogenicznych i endogenicznych. Do rzadko podejmowanych przedmiotów dyskusji naukowych należy wpływ na zarządzanie strategiczne czynników określanych mianem „instytucjonalne”. Deficyt rozważań w tym zakresie przedmiotowym był wielokrotnie zgłaszany przez badaczy. Stał się inspiracją do przygotowania tego opracowania. W treści artykułu rozważa się z jednej strony potencjalny wpływ instytucji i logik instytucjonalnych na wybory i zachowanie przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej, a z drugiej strony wpływ zarządzania strategicznego na instytucje wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne. W końcowej części artykułu uwzględniono uwarunkowania organizacyjne wyborów strategicznych. Artykuł powstał na podstawie analizy ustaleń teoretycznych z zastosowaniem analizy krytycznej literatury
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.35
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117084/edition/63218
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?