Miejsce systemowego zarządzania jakością w zarządzaniu ryzykiem w organizacji

Sławomir Zapłata

Abstract

"Risk-based thinking" within quality management systems, according to ISO 9001:2015 requirements, represents the main idea of this paper. Theoretical and practical issues in that area are presented. The topic of this paper is subordinated to issues from the general to the details. After an introduction to quality management systems, the author describes a conception of risk management in organization and business continuity management. This system concerns quality and risk, which implicates activities in the area of quality management system. Next, ideas of risk-based thinking application within quality management system are presented. ISO 9001:2015 requirements, which affect risk, are also shown. In the final part of paper, the author presents the practical aspects of risk-based thinking in quality management area.
Author Sławomir Zapłata (WT / KEJ)
Sławomir Zapłata,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Role of Quality Management System in Risk Management in Organization
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No12
Pages74-94
Publication size in sheets1
Keywords in Polishjakość, zarządzanie, zarządzanie jakością, ISO 9001, systemy zarządzania, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania
Keywords in Englishquality, management, quality management, ISO 9001, management systems, risk, risk management, business continuity
Abstract in Polish"Podejście oparte na ryzyku" w ramach systemowego zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015, stanowi główny nurt niniejszego opracowania i zagadnieniom poprzedzającym oraz uszczegóławiającym, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym, podporządkowany został układ zawartości. Po wprowadzeniu w zagadnienia systemowego zarządzania jakością zasygnalizowane zostały koncepcje zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością działania, które oscylują w sferze jakości i ryzyka, implikując działania w obszarze systemowego zarządzania jakością. W dalszej części przedstawiona została koncepcja podejścia opartego na ryzyku w ramach funkcjonowania systemowego zarządzania jakością. W końcowej części rozdziału przedstawiono praktyczne aspekty podejścia uwzględniającego ryzyka w zarządzaniu jakością.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.12.5
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_zaplata.pdf
Languagepl polski
File
05_zaplata_SOEP_2016_4_12.pdf 417.35 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-08-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?