Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Maciej Cieślukowski

Abstract

Traditional economics is being criticized because it is not able to explain the complex phenomena occurring in modern economies or propose effective solutions to global problems. Sustainable Development Economics proposes an alternative order for the global economy in the 21st century according to a new paradigm of sustainable and integrated economic, socio-cultural and ecological development. An important part of the new order is an effective tax system. Assuming a thesis that sustainable development, apart from other factors, needs sustainable taxes, this paper defines a sustainable tax and a sustainable tax system, as well as indicating the criteria for their assessment.
Author Maciej Cieślukowski (WE / KFP)
Maciej Cieślukowski,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsTaxes and Tax Systems in Sustainable Development Economics
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No6
Pages193-207
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, podatki, kryteria oceny
Keywords in Englishsustainable development, taxes, criteria of assessment
Abstract in PolishEkonomia tradycyjna poddawana jest krytyce, gdyż nie potrafi przekonująco wyjaśnić złożonych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz nie jest w stanie wskazać rozwiązań globalnych problemów. Ekonomia zrównoważonego rozwoju proponuje alternatywne zorganizowanie światowej gospodarki w XXI wieku według nowego paradygmatu zrównoważonego i zintegrowanego ładu ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego. Ważnym elementem tego ładu jest odpowiedni system podatkowy. Przyjmując tezę, że zrównoważony rozwój, oprócz wielu innych pozapodatkowych czynników, wymaga również zastosowania zrównoważonych podatków, w artykule podjęto próbę zdefiniowania zrównoważonego podatku i zrównoważonego systemu podatkowego oraz określono kryteria ich oceny.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/11_cieslukowski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_11_cieslukowski.pdf 1.52 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*12 (2021-01-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?